Naučte sa nemčinu pre opatrovateľky . . .


 Ak sa chcete naučiť nemecký jazyk, stiahnite si prihlášku, vyplňte ju a pošlite ju na našu adresu poštou. Po jej obdržaní Vám dáme podrobné inštrukcie. Účastnícky poplatok neuhrádzajte vopred ! V každom kurze je počet frekventantov obmedzený. Kurzy organizujeme pravidelne.

!!! Pripravujeme pre Vás novinku - Diaľkové kurzy !!!